VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ v roce 2018:

 

„ENVIRONMENTÁLNÍ POBYT ŽÁKŮ ZŠ PŘEROV, TRÁVNÍK 27 - BADATELSKÉ PUTOVÁNÍ LABYRINTEM PŘÍRODY JESENÍKŮ A BESKYD “
    Výsledek VŘ

 

 

Výzva k podání nabídky
    Přílohy 1 - 8

 

"DODÁVKA UČEBNIC, PRACOVNÍCH SEŠITŮ A UČEBNÍCH POMŮCEK PRO ZŠ PŘEROV, TRÁVNÍK 27 "
    Výsledek VŘ

 

 

Výzva k podání nabídky
    Příloha 1: Formulář Krycí list nabídky

 

 

Příloha 2: Specifikace

 

"PŘEPRAVA ŽÁKŮ NA PLAVECKÝ VÝCVIK - ZŠ PŘEROV, TRÁVNÍK 27"
    Výsledek VŘ

 

 

Výzva k podání nabídky

 

 

Příloha 1: Formulář Krycí list nabídky

 

"ROZŠÍŘENÍ DATOVÉ SÍTĚ ZŠ PŘEROV, TRÁVNÍK 27"
    Výsledek VŘ
    Výzva k podání nabídek_Zadávací dokumentace Konektivita ZŠ Přerov, Trávník 27
    Příloha č. 2 - Slepý rozpočet ZŠ Přerov
    Příloha č. 3 - Krycí list nabídky
    Příloha č. 4 - Návrh smlouvy Rozšíření datové sítě ZŠ Přerov Trávník 27
    Příloha č. 5 - Seznam realizovaných zakázek provedených dodavatelem

 

 

Příloha č. 6 - Čestná prohlášení, akceptace zadávacích podmínek, kvalifikační předpoklady, neúčast

 

"LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 2019"
    Výsledek VŘ

 

 

Výzva k podání nabídky

 

 

Příloha 1: Formulář Krycí list nabídky

 

"PŘEPRAVA ŽÁKŮ NA LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 2018 A ŠKOLU V PŘÍRODĚ 2018 ZŠ PŘEROV, TRÁVNÍK 27"

 

 

Výsledek VŘ

 

 

Výzva k podání nabídky

 

 

Příloha 1: Formulář Krycí list nabídky

  VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ v roce 2017:

 

"LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 2018"

 

 

Výsledek VŘ

 

 

Výzva k podání nabídky

 

 

Příloha 1: Formulář Krycí list nabídky

 

"REKONSTRUKCE ROZVODŮ ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ, VODY A ODPADŮ NA ZŠ PŘEROV, TRÁVNÍK 27"

 

 

Výsledek VŘ

 

 

Výzva k podání nabídky

 

 

Příloha 1: Formulář Krycí list nabídky

 

 

Příloha 2: Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti

 

 

Příloha 3: Návrh smlouvy o dílo

 

 

Příloha 4: Výkresová dokumentace A, B, C, D (scany půdorysu stavby v jednotlivých podlažích)

 

"DODÁVKA UČEBNIC, PRACOVNÍCH SEŠITŮ A UČEBNÍCH POMŮCEK PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU PŘEROV, TRÁVNÍK 27"

 

 

Výsledek VŘ

    Výzva k podání nabídky

 

 

Příloha 1 -  Krycí list nabídky

 

 

Přílohy 2 - podrobná specifikace

 

"ŠKOLA V PŘÍRODĚ 2018"

 

 

Výsledek VŘ

 

 

Přílohy 1 - 8

 

"REKONSTRUKCE ROZVODŮ ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ, VODY A ODPADŮ NA ZŠ PŘEROV, TRÁVNÍK 27"

 

 

Výsledek VŘ

 

 

Výzva k podání nabídky

 

 

Příloha 1: Formulář Krycí list nabídky

 

 

Příloha 2: Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti

 

 

Příloha 3: Návrh smlouvy o dílo

 

 

Příloha 4: Výkresová dokumentace A, B, C, D (scany půdorysu stavby v jednotlivých podlažích)

 

"REKONSTRUKCE ROZVODŮ ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ, VODY A ODPADŮ NA ZŠ PŘEROV, TRÁVNÍK 27"

 

 

Výsledek VŘ

 

 

Výzva k podání nabídky

 

 

Příloha 1: Formulář Krycí list nabídky

 

 

Příloha 2: Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti

 

 

Příloha 3: Návrh smlouvy o dílo

 

 

Příloha 4: Výkresová dokumentace A, B, C, D (scany půdorysu stavby v jednotlivých podlažích)
 

NAVRCHOLU.cz