SMLOUVY

   

Uzavřené smlouvy jsou zveřejněny dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv ve veřejném registru smluv.

  SMLOUVY v roce 2016:

  SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ "LYŽAŘSKÉHO VÝCVIKOVÉHO KURZU 2017"
  SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ OZDRAVNÉHO POBYTU ŽÁKŮ ZŠ PŘEROV, TRÁVNÍK 27 - „PŘÍRODA BESKYD A JEJÍ SKRYTÁ TAJEMSTVÍ“
  KUPNÍ SMLOUVA - INTERAKTIVNÍ TABULE A TABULE BEZ INTERAKTIVITY
  DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OZDRAVNÝ POBYT K 14.11.2017
  SMLOUVA - ZHOTOVENÍ A MONTÁŽ 52 KS ŠATNÍCH SKŘÍNĚK
  SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ PLAVECKÉHO VÝCVIKU ŽÁKŮ ZÁKLDNÍCH ŠKOL
  SMLOUVA - „DODÁVKA UČEBNIC, PRACOVNÍCH SEŠITŮ A UČEBNÍCH POMŮCEK“
  SMLOUVA O DÍLO - REKONSTRUKCE PODHLEDU NA RVJ
  RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V OBLASTI PŘEPRAVY
 

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ „OZDRAVNÉHO POBYTU ŽÁKŮ ZŠ PŘEROV, TRÁVNÍK 27 – PŘÍRODA BESKYD A JEJÍ SKRYTÁ TAJEMSTVÍ“

  SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ LYŽAŘSKÉHO KURZU 2016

  SMLOUVY v roce 2015:

  SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB
  RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V OBLASTI PŘEPRAVY
 

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ „OZDRAVNÉHO POBYTU ŽÁKŮ ZŠ PŘEROV, TRÁVNÍK 27 – PŘÍRODA JESENÍKŮ A JEJÍ SKRYTÁ TAJEMSTVÍ“

 

SMLOUVA O DÍLO č. 1/2015 - Rekonstrukce sociálního zařízení dívek - II. NP
 

 

dodatek ke smlouvě o dílo č. 1/2015
 

NAVRCHOLU.cz