ŠKOLY V PŘÍRODĚ (ŠkvP)

 

ŠKvP jsou pořádány pro všechny žáky 1. stupně, a to od  druhého ročníku. O místě pobytu jsou rodiče informováni na první třídní schůzce. Po dohodě s třídní učitelkou je možno vybrat jakékoliv místo, které splňuje požadavky kladené na konání takovéto akce.