ŠKOLSKÁ RADA

    ZÁKLADNÍ INFORMACE A ČLENOVÉ RADY

 

 

- podle zákona 561/2004 Sb.§ 167 se k 31. 12. 2005 ruší rada školy a nově se zřizuje  školská rada.
- složení školské rady od 01. 03.2018:

   
 -  za zákonné zástupce:       
          -  MUDr. Zuzana Veverková
          -  Mgr. Petra Žydelová

     -
 za pedagogické pracovníky:
          -
 Mgr. Marta Pokorná
          -
 Mgr. Irena Keč Bergová

     -
 za Město Přerov:       
          - Ing. Hana Mazochová
          - Mgr. Hana Pavlíčková
 

   ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY

 

 

Zápis ze schůzky Školské rady konané  23. 10. 2018

 

1. Členové rady obdrželi  12. 10. 2018 prostřednictvím elektronické pošty Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2017/18, k níž měli možnost se vyjádřit. Výroční zpráva byla 15. 10. 2018 schválena.

2. Stav žactva

 • Ke dni 22. 9. 2018 navštěvuje školu 801 žáků ve 33 třídách (z toho 5 žáků v zahraničí)

 • Ve čtyřech prvních třídách je 78 žáků

 • Z loňských pátých tříd odešlo 22 žáků na víceletá gymnázia

 • Ve čtyřech  šestých třídách je 92 žáků

 • Ve školní družině je zapsáno 270 žáků v 9 odděleních

 • Počet kroužků: 24 + 2 kroužky AJ s rodilým mluvčím + 2 kroužky „Veselá věda“

 • Od září pracuje ve škole 6 asistentek pedagoga (2.D, 3.D,5.C, 6.A, 6.D a 7.C)

3. Realizované akce

 • Sběr papíru proběhl ve dnech 16. – 18. 10.

 • 8. – 15. 10. sběr kaštanů

 • Adaptační kurz pro žáky šestých tříd ve dnech 4. – 6. 9. ve škole a jejím okolí – aktivity na stmelení kolektivu

 • Ekologicko vzdělávací program na Sluňákově – třída 8.A – 24. - 26. 9.

 • Probíhá výuka plavání  3.a 4.tříd

 • Konec června, červenec a srpen – generální rekonstrukce topení, výměna radiátorů, vodovodního řádu včetně sociálního zařízení a odpadů. Vše dokončeno v řádném termínu, výuka začala 3. září.

 • V současné době je dokončována „konektivita“ – zasíťování školy, které začalo 27. 9. (ředitelské volno). Do konce října bude vše hotovo, včetně zapojení počítačů v kabinetech RVJ.

4. Dopravní situace u školy

 • V okolí školy je dopravní situace velmi nebezpečná pro žáky, chybí přechod pro chodce. Škola oslovila příslušné instituce – bude změněno vodorovné značení – plná žlutá čára v nepřehledném úseku a bude instalován osvětlený přechod pro chodce. Školská rada se zvláštním dopisem, adresovaným p. Študentové, připojí k žádosti školy.

Zapsala:  Mgr. Irena Keč Bergová
 

Zápis ze schůzky Školské rady konané  31. 08. 2018

 
 • Projednání  školního řádu  - došlo k doplnění věty: „ Z bezpečnostních důvodů je zakázán vstup do budovy školy s koloběžkami a koly.“ 

 • Školská rada schválila školní řád pro školní rok 2018/2019.
  Zapsala:  Mgr. Irena Keč Bergová

Zápis ze schůzky Školské rady konané  19. 06. 2018

Zápis ze schůzky Školské rady konané  27. 03. 2018

Zápis ze schůzky Školské rady konané  10. 10. 2017

Zápis ze schůzky Školské rady konané  20. 06. 2017

Zápis ze schůzky Školské rady konané  11. 10. 2016

Zápis ze schůzky Školské rady konané  31. 08. 2016

Zápis ze schůzky Školské rady konané  27. 06. 2016

Zápis ze schůzky Školské rady konané  13. 10. 2015

Zápis ze schůzky Školské rady konané  31. 08. 2015

Zápis ze schůzky Školské rady konané  23. 06. 2015

Zápis ze schůzky Školské rady konané  19. 03. 2015

Zápis ze schůzky Školské rady konané  14. 11. 2014

Zápis ze schůzky Školské rady konané  29. 08. 2014

Zápis ze schůzky Školské rady konané  25. 06. 2014

Zápis ze schůzky Školské rady konané  22. 10. 2013

Zápis ze schůzky Školské rady konané  30. 08. 2013

Zápis ze schůzky Školské rady konané  12. 06. 2013

Zápis ze schůzky Školské rady konané  16. 10. 2012

Zápis ze schůzky Školské rady konané  28. 03. 2012

Zápis ze schůzky Školské rady konané  30. 03. 2011

Zápis ze schůzky Školské rady konané  25. 03. 2010
Zápis ze schůzky Školské rady konané v září 2009:
 
Schůzka  školské rady probíhala v „ elektronické podobě“ a na programu byl jediný bod- schválení Výroční zprávy za loňský školní rok. Všem členům byla e-mailem zaslána Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/09, k níž se pak mohli vyjádřit. Žádný ze členů školské rady této možnosti nevyužil, proto  ji pokládáme za schválenou.
Zápis ze schůzky Školské rady konané 29. 06. 2009
Zápis ze schůzky Školské rady konané 10. 02. 2009
Zápis ze schůzky Školské rady konané 04.09.2008
Zápis ze schůzky Školské rady konané 12.06.2008
Zápis ze schůzky Školské rady konané 20.02.2008
Zápis ze schůzky Školské rady konané 02.10.2007
Zápis ze schůzky Školské rady konané 20.06.2007
Zápis ze schůzky Školské rady konané 01.02.2007
Zápis ze schůzky Školské rady konané 13.09.2006
Zápis ze schůzky Školské rady konané 29.05.2006
Zápis ze schůzky Rady školy konané 17.10.2005
Zápis ze schůzky Rady školy konané 31.01.2005
Závěry ze schůzky Rady školy konané 19.10.2004

 

 

Zápis ze schůzky Školské rady konané  16. 10. 2012

Zápis ze schůzky Školské rady konané  28. 03. 2012

Zápis ze schůzky Školské rady konané  30. 03. 2011

Zápis ze schůzky Školské rady konané  25. 03. 2010
Zápis ze schůzky Školské rady konané v září 2009:
 
Schůzka  školské rady probíhala v „ elektronické podobě“ a na programu byl jediný bod- schválení Výroční zprávy za loňský školní rok. Všem členům byla e-mailem zaslána Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/09, k níž se pak mohli vyjádřit. Žádný ze členů školské rady této možnosti nevyužil, proto  ji pokládáme za schválenou.
Zápis ze schůzky Školské rady konané 29. 06. 2009
Zápis ze schůzky Školské rady konané 10. 02. 2009
Zápis ze schůzky Školské rady konané 04.09.2008
Zápis ze schůzky Školské rady konané 12.06.2008
Zápis ze schůzky Školské rady konané 20.02.2008
Zápis ze schůzky Školské rady konané 02.10.2007
Zápis ze schůzky Školské rady konané 20.06.2007
Zápis ze schůzky Školské rady konané 01.02.2007
Zápis ze schůzky Školské rady konané 13.09.2006
Zápis ze schůzky Školské rady konané 29.05.2006
Zápis ze schůzky Rady školy konané 17.10.2005
Zápis ze schůzky Rady školy konané 31.01.2005
Závěry ze schůzky Rady školy konané 19.10.2004

 

 

 

     
   

NAVRCHOLU.cz