ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ PŘEROV, TRÁVNÍK 27 (podmínky k používání EŽK)
 

PŘÍLOHA 4.  

PODMÍNKY K POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY PRO UŽIVATELE „ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE“ A „ŽÁK“
VE WEBOVÉ APLIKACI SYSTÉMU BAKALÁŘI

 

Od školního roku 2017/2018 se na naší škole zavádí systém elektronické žákovské knížky pro žáky všech ročníků. Žáci mají současně notýsek (1.a 2. ročník) nebo deník žáka (3. až 9. ročník) deník žáka, který slouží především jako omluvný list a přehled důležitých sdělení.

 

1)     Hlavní výhody elektronické žákovské knížky

·         Elektronická žákovská knížka (dále jen EŽK) je systém, který umožňuje 24 hodin denně získávat informace o studiu Vašeho dítěte prostřednictvím sítě Internet.

·         Přístup k vlastním datům v EŽK mají díky zabezpečenému přístupu přes originální uživatelské jméno a heslo zároveň i žáci. Mohou si tak udržovat přehled o všech známkách z jednotlivých předmětů.

·         Máte okamžitý přehled o klasifikaci, docházce a změnách rozvrhu.

2)     Zabezpečení aplikace

Pro EŽK na naší škole je použit systém Bakaláři. Každý žák a zákonný zástupce má své originální uživatelské jméno a heslo, pomocí kterého získá informace pouze o sobě // o svém synovi/dceři.

3)     Přístup k elektronické žákovské knížce

·         Zákonným zástupcům budou originální přístupové údaje předány v září 2017 na třídních schůzkách.

·         Žáci své originální údaje obdrží od třídního učitele

·         Noví žáci a jejich zákonní zástupci obdrží kódy při nástupu do naší školy.

·         Před vstupem do systému je nutné seznámit se s podmínkami a návodem k používání EŽK.

·         Vstup do systému je přes www.zstravnik.cz z odkazu ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA v hlavním menu webu (budete přesměrování na stránku s podrobnými pokyny a proklikem na samotnou EŽK).

·         Na úvodní stránce EŽK je pro přihlášení potřeba zadat své přístupové jméno, heslo a dále postupovat dle návodu pro uživatele.

·         Přístupové údaje si pečlivě uschovejte. Z důvodu zachování bezpečnosti tyto údaje není možné uživatelem změnit. V případě ztráty přístupových údajů je nutné zažádat o nové
a vyzvednout je osobně u zástupce ředitelky školy.

4)     Povinnosti zákonných zástupců

-          pravidelně sledovat informace, které škola poskytuje prostřednictvím internetového informačního systému, žákovských knížek nebo jiných písemných sdělení

-          pokud nemáte trvalý přístup k internetu, informujte se o dalším postupu u vedení školy

 

5)     Upozorňujeme

·         Osobní údaje dítěte, jeho známky, výchovná opatření, rozvrh a jiné údaje, které rodič získá v EŽK, patří k citlivým osobním údajům, ke kterým mají přístup pouze zákonní zástupci žáka a žák.

·         V případě předání přístupových údajů jiným osobám nebude dodržen zákon o ochraně osobních údajů.