PROJEKT "UŽ JSEM ČTENÁŘ - KNIHA PRO PRVŇÁČKA"

  O PROJEKTU:
  Prostřednictvím Městské knihovny v Přerově se naše škola zapojila do projektu "Už jsem čtenář – kniha pro prvňáčka". Projekt byl vyhlášen Národní pedagogickou knihovnou (NPKK) již na konci roku 2008 a jeho cílem je podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docházky i pro pozdější uplatnění v životě.  Všechny dovednosti, které získá žák v prvním roce školní docházky, jsou pro jeho další život do jisté míry limitující, četba má však mezi nimi mimořádný význam, protože od zběhlosti v četbě s porozuměním se odvíjí úspěšnost v ostatních dovednostech.
 
 Projekt měl za cíl podchytit zájem nejmenších žáků o četbu tím, že jim dospělí, kteří jim četbu ve výuce zprostředkují, tzn. učitelé a knihovníci, dají najevo, že úspěšným zvládnutím čtení dosáhli něčeho opravdu mimořádného, za co si zaslouží uznání i odměnu nejen ve formě jedničky na vysvědčení.
 
 Určitě je na místě poděkování pracovnicím knihovny, které pro děti připravily nejen zábavný, ale také zajímavý výchovně vzdělávací program.
  FOTOGRAFIE Z PROJEKTU:

 

- pobočka Trávník pro žáky 1. tříd (Školní družina)- 17. 02. 2009

 

 

- pobočka Trávník pro žáky 1. tříd (Školní družina) - 17. 03. 2009

 

 

- návštěva paní knihovnice v naší škole (Školní družina) - 02. 04. 2009

 

 

Tady jsou fotky z úspěšného vyvrcholení celého projektu - 1.A - 27. 05. 2009  
 Přesto, že venku pršelo, tak jsme se vydali na cestu do knihovny. Čekala tam na nás odměna po několika měsíční spolupráci s knihovnou. Odměnou byla pro děti Knížka pro prvňáčka, kterou napsala speciálně pro prvňáčky školního roku 2008/2009 renomovaná česká autorka Ivona Březinová pod názvem "Okno do komína" s ilustracemi Vlasty Baránkové. Knihu, kterou děti získaly, nelze běžně zakoupit.

 

 

Tady jsou fotky z úspěšného vyvrcholení celého projektu - 1.C (Školní družina) - 18. 06. 2009  
 

 
NAVRCHOLU.cz