název projektu: EU Přerov Trávník
registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.1.00/56.0428
příjemce:
Základní škola Přerov, Trávník 27 750 02 Přerov

Projekt je realizován z výzvy č. 56 (oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání) vyhlášené dne 9. 4. 2015 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT).

Výše finanční podpory:  254 584 Kč

 

Další informace o realizaci projektu  

 

Na základě schválené žádosti o finanční podporu se naše škola se stala úspěšným žadatelem ve výzvě č. 56. V žádosti o finanční podporu jsme si nastavili tyto šablony: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti (3x), Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí (2x).

Všechny nastavené šablony byly realizovány v nastaveném počtu.

Realizací výše uvedených aktivit došlo k rozvoji čtenářství a čtenářské gramotnosti žáků naší školy, došlo k podpoře výuky cizích jazyků u pedagogů a také došlo k podpoře výuky matematiky a přírodovědných oborů na naší škole.

Veškeré aktivity byly realizovány v souladu s výzvou č. 56 a také v souladu s pravidly příručky pro žadatele a příjemce výzvy č. 56. Realizaci tohoto projektu hodnotíme pozitivně.

  Popis aktivit
 

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

    Nastavený počet jednotek: 3
 

Popis realizace:

Cílem této aktivity bylo zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti žáků naší školy.

Tuto šablonu jsme měli nastavenou 3 krát. Na počátku vytvořili naši učitelé českého jazyka 6 různých tematických plánů čtenářských dílen pro 6 ročníků na celý školní rok 2015/2016. Každý z plánů obsahuje popis deseti (popř. více) čtenářských dílen na celý školní rok. Pro realizaci čtenářských dílen jsme nakoupili 380 kusů knih v papírové podobě. Nákup knih byl proveden na základě poptávkového řízení. Specifikovali jsme námi požadované knihy, provedli jsme průzkum trhu a poté oslovili 5 firem k předložení nabídky. Obdrželi jsme 4 nabídky. Výběr byl proveden na základě nejnižší nabídkové ceny. Námi požadované knihy dodal: Jan Vitoul, Litovel Nová Ves 5 IČ: 62285777

V průběhu trvání projektu bylo uskutečněno a ověřeno 6 dílen v každém ročníku. Každá dílna měla své zaměření, svůj cíl a trvala jednu vyučovací hodinu. Realizace každé čtenářské dílny byla zaznamenána do třídních knih jednotlivých ročníků. Všechny čtenářské dílny včetně knih, se kterými se při hodinách pracovalo, byly uzpůsobeny věku žáků a jejich čtenářské dovednosti. U žáků se realizace čtenářských dílen stala velice oblíbenou hodinou, což pozitivně ovlivnilo jejich vztah k četbě a knihám a individuálně rozvinulo čtenářské schopnosti. Informace o průběhu a zkušenostech z ověřování čtenářských dílen jsou uvedeny ve zprávě/zprávách, které jsou přílohami této MZ.

 


  3. Stínování pro pedagogy
    Nastavený počet jednotek: 2
 

Popis realizace:

V rámci této šablony byla uskutečněna zahraniční stáž pro 2 pedagogické pracovníky naší školy. Stínování bylo zaměřeno do oblasti matematika - chemie a matematika – fyzika. Obě stáže byly uskutečněny na Maltě a trvaly 6 dní bez cesty.

Tuto stáž pro pedagogy jsme neměli realizovanou na základě výběrového řízení (zakázky malého rozsahu), ale na základě poptávkového řízení. V rámci poptávky jsme specifikovali své požadavky a následně jsme oslovili 7 agentur zajišťující stínování pro pedagogy v 1. kole a 6 agentur ve 2. kole. V obou kolech jsme neobdrželi žádnou nabídku. Ve 3. kole poptávkového řízení jsme mírně upravili specifikaci (rozšířili jsme lokalitu – anglicky mluvící země – členská země EU nebo ESVO) a následně oslovili jsme 6 agentur zajišťující stínování pro pedagogy. Obdrželi jsme 2 nabídky, vítěznou se stala nabídka UNNI Trading, s.r.o. Na Letné 476/57 779 00 Olomouc IČO:27802221. Smlouva o zajištění služeb byla uzavřena dne 4. 11. 2015.

Účast na zahraniční stáži byla zajímavá a přínosná. Přispěla k profesnímu rozvoji pedagogů, kteří tak poznali jiné postupy a metody výuky v cizí zemi. Díky stáži pedagogové poznali různé zahraniční výukové materiály a učebnice, osnovu a průběh výuky matematiky, chemie a fyziky tj. stínovaného předmětu v zahraničí a také vybavení tříd a pomůcky používané při výuce. Tato stáž byla do určité míry i inspirací, jak je možné vést hodiny matematiky, fyziky a chemie. Stáž také přispěla ke zjištění, stáž přispěla ke zjištění, že české školství je na daleko vyšší úrovni než na Maltě. Bližší informace jsou uvedeny ve zprávě ze zahraniční stáže.