PROJEKT "EKOŠKOLA V PRAXI aneb VODA V DEŠŤOVÉ ZAHRADĚ"

 ANOTACE PROJEKTU:

 

Projekt vychází z Ekotýmem provedené analýzy školy v rámci programu Ekoškola. Reaguje na zvolená témata: Prostředí školy a Voda a řeší problematiku hospodaření s vodou a úsporu vody na školním pozemku. Umožní žákům realizovat jimi navrhované úpravy na vybudování Dešťové zahrady a zahradního jezírka. Vede k získání nových kompetencí žáků a k posílení jejich role v projektu Ekoškola. Při plánování projektu umožňuje žákům pracovat s prvky místně zakotveného učení.

  REALIZACE PROJEKTU:

 

V rámci oslav dne Země jsme letos realizovali část projektu  Ekoškola v praxi aneb voda v Dešťové zahradě. Náš projekt byl vybrán v rámci grantové výzvy pro školy zapojené v mezinárodním programu Ekoškola,  kterou vyhlásilo: Sdružení TEREZA a Provident Financial, s.r.o. a podpořen finanční částkou 22.500 Kč

  Dále byl náš projekt podpořen částkou 24 000 Kč z grantového programu na podporu Environmentálního vzdělávání
a výchovy magistrátu města Přerova.
  CO JSME JIŽ VYTVOŘILI :
 

 
 • Model dešťové zahrady a zahradního jezírka
 • Upravili a vysadili Dešťovou zahradu - osázená plocha (objem retenčního prostoru k zadržování a vsakování dešťové vody 60 m ²)
 • Zahradní jezírko s vodními rostlinami – tak jak jsme si jej navrhli!
 • Vyrobili jsme i tabulky s popiskami vysazených rostlin!
 • Zahradní slavnost, spojenou se slavnostním otevřením školní zahrady (24.5. 2012)
  VÝSTUPY PROJEKTU :
 

 
 • Návrhy žáků na úsporu vody

 • Model dešťové zahrady a zahradního jezírka

 • Úprava a výsadba Dešťové zahrady - osázená plocha (objem retenčního prostoru k zadržování a vsakování dešťové vody 60 m ²)

 • Vysázeno cca 40 ks rostlin vhodných pro mokřadní biotop

 • Záznamy z žákovských pokusů a pozorování

 • Zhotovení tabulek k popiskám rostlin

 • Zahradní jezírko s vodními rostlinami

 • Encyklopedie Rostliny naší zahrady – mokřadní biotop


  FOTODOKUMENTACE K PROJEKTU:

 

  Jak vznikalo zahradní jezírko.

 

 

  Jak se vytváří dešťová zahrada.

 

 

  Výroba keramických tabulek k rostlinám.

 


   

 
 

www.terezanet.cz

 

www.ekoskola.cz

www.provident.cz

 
 
NAVRCHOLU.cz