Projekt NOČNÍ ČTENÍ:
 

Projekt Noční čtení je určen zejména pro naše nejmladší žáky. Cílem projektu je upevňování a formování třídního kolektivu a posilování kladného vztahu dětí ke knihám a četbě formou prožitkových akcí. Pro děti je obrovským zážitkem nocování ve škole, předčítání, aktivity spojené s četbou. Cílem je i vzbuzení zájmu o knihy, které ostatním dětem představují spolužáci.

  Školní rok 2016-2017
 

Tak jako předchozí roky jsme uskutečnili pro malé děti velmi atraktivní akci Noční čtení. V prosinci strávily noc ve škole děti z 4. C s paní učitelkou Mgr. Monikou Hadašovou a paní učitelkou Mgr. Zuzanou Štukavcovou.
Více zde.

  Školní rok 2015-2016
 

ÚNOR

V naší škole strašilo, nikdo se však nebál. To si jen děti z 2.A hrály v rámci Nočního čtení. Celé bylo motivováno knihou o školním strašidle, která všechny velmi zaujala. Statečnost účastníci prokázali na "stezce odvahy"tmavou školní chodbou. Během celé akce vládla pohoda, četlo se, zpívalo, hrály se hry. V sobotu odcházeli všichni spokojeni.

 

Více: http://1drv.ms/1UrXkrD
  Školní rok 2014-2015
 

LISTOPAD

Děti ze 2. A strávily Předvánoční noc ve škole 28. listopadu. Večer proběhl v duchu vánočních tradic. Vánoční atmosféru děti navodily zpěvem koled, které se naučily v HV. Následovaly dílničky, ze kterých si děti odnesly malé dárečky pro rodiče. Po zdobení  perníčků  si vyzkoušely vánoční zvyky a poslechly  si  povídání o tradicích u nás, ale i ve světě.  Ráno se po snídani protáhly při józe, poslechly si pohádku a po představení své oblíbené knížky  se rozloučily.
 

Více: http://1drv.ms/1DVBDsG
 

PROSINEC

Žáci 3.A prožili svou Předvánoční noc ve škole v pátek 12.prosince. Vánoční atmosféra prostoupila všemi aktivitami. Vánoční koledy, dílničky, vánoční tematika v četbě, to vše vytvářelo vánoční pohodu. Děti také zaujalo povídání o Vánocích a vánočních tradicích u nás i ve světě. Některé tradice si také vyzkoušely. Seznámily se s oslavami Vánoc v Anglii. Domů odcházely spokojené a hned se zajímaly, kdy budou opět trávit noc ve škole.
 

Více: http://1drv.ms/1wspOG2

 

DUBEN

Noční čtení s názvem Hrajeme si s pohádkou pro děti z 1.A proběhlo v pátek 10.dubna. Připravena byla spousta her, soutěží, povídání a čtení pohádek. Naši nejmladší školáci se také velmi těšili na své první nocování ve škole. Noc bez rodičů zvládly na jedničku. Všichni  si užili spoustu zábavy.
 

Více: http://1drv.ms/1FFMeJV

Školní rok 2013-2014

 

LISTOPAD

Děti z 2.A  prožily 15.listopadu svou První noc s pohádkou. Čekal je pohádkový závod, kde uplatnily své znalosti z pohádek. S chutí si zatančily na diskotéce z pohádkových písniček. Zhlédly příběh, který si pro ně připravili starší kamarádi.  Všichni  si s chutí zazpívali pohádkové písničky s kytarou.  Příjemné chvilky jsme prožili nad oblíbenými knížkami dětí. Všichni se pak těšili na pohádky před spaním. V sobotu jsme si vyrobili miniknížečku   

O červené Karkulce.
 

Více: http://sdrv.ms/1jhbpSL

 

BŘEZEN

Děti z 2.A strávily ve škole 28.března svou Druhou noc s pohádkou. Tentokrát byli do dění vtaženi  i rodiče, kteří páteční večer věnovali svým dětem. Po zhlédnutí pohádky, kterou pro ně i připravily děti,  společně představili oblíbenou knížku dětí a malovali pohádkové postavy, ze kterých vytvořili plakát.

Nejvíc se děti těšily na noc. Už bez rodičů si před spaním poslechly pohádky přednesené formou scénického čtení. Na sobotní dopoledne pro ně byl připraven hádankový závod ze známých pohádek.
 

Více: http://1drv.ms/1kpqq70