CELOŠKOLNÍ PROJEKT "DEN ZEMĚ 2012"

  "EKOŠKOLA V PRAXI aneb VODA V DEŠŤOVÉ ZAHRADĚ"

 

V rámci oslav dne Země jsme letos realizovali část projektu  Ekoškola v praxi aneb voda v Dešťové zahradě. Náš projekt byl vybrán v rámci grantové výzvy pro školy zapojené v mezinárodním programu Ekoškola, , kterou vyhlásilo: Sdružení TEREZA a Provident Financial, s.r.o.
Na realizaci tohoto projektu se k nám do školy  přijeli VE ČTVRTEK 19.04.2012 podívat i zástupce sdružení Tereza a zástupci společnosti Provident Financial s.r.o., kteří nám symbolicky předali šek na 22 500 Kč.

  Podrobné informace o projektu a fotoreportáž z budování zahrady najdete zde.
  "SLUNEČNÍ DEN S EKOTÝMEM NA SLUŇÁKOVĚ"

 

V neděli 22.4. 2012 se děti i se svými rodiči, sourozenci či prarodiči zúčastnily Slunečního dne na Sluňákově s Ekotýmem.
Akce se celkem zúčastnilo 99 dětí a 49 rodičů a učitelů! Ve spolupráci se Střediskem environmentální výchovy Olomouckého kraje a krajskou koordinátorkou projektu Ekoškola Pavlínou Vrbovou jsme s Ekotýmem připravili tématicky  motivovaný den.Celý den byl inspirován Sluncem a jeho vlivem na život na Zemi a její obyvatele. Na stanovištích jsme plnili nejrůznější úkoly!

 • Ochutnávali jsme, co vyroste ze sluneční energie….., protože Slunce je naše obživa!

 • Měřili teplotu a tlak vzduchu…….Slunce naše počasí

 • Rozeznávali alternativní zdroje energie a postavili si větrníčky……Slunce naše energie….

 • Dozvěděli jsme se jak nám Slunce jako hodinář řídí život a vyrobili si sluneční hodiny

 • Slunce dokáže být i dobrý malíř, proto jsme si vytvořili barevné paletky a obrázky z rýže a odpadových materiálů

 • Slunce je náš dobrý přítel………….nacvičili jsme si pozdrav Slunci a vymysleli hudební variantu za pomocí bubínků

 • Slunce je naše hvězda, pozorovali jsme ji dalekohledem a běželi napříč sluneční soustavou

 • Také jsme si zopakovali na stanovišti Odpady, jak dlouho trvá než se některé typy odpadků v přírodě rozloží.

V průběhu dne jsme si také prohlédli zajímavý Sluňákovský dům …..více na www.slunakov.cz
 

  FOTOGRAFIE Z AKCE
  "MODRÝ DEN" + "DEN ZEMĚ" 1. - 5. třídy

 

Naši nejmladší žáci 1., 2, tříd a 3.B si také ve  čtvrtek 19.9. 2012 užili svůj Modrý den.
Naše Země je modrou planetou, proto jsme i my přišli oblečeni v tento den do školy v modrém oblečení. Modrá je také voda, bez které by nebyl na Zemi život.

V tématickém vyučování si děti vyzkoušely nejrůznější činnosti motivované environmentální tématikou a pracovaly s přírodními materiály.

 

Modrý den - fotogalerie

  "DEN ZEMĚ" 1. - 5. třídy - aktivity
  "DEN ZEMĚ" 1. - 5. třídy - cvičení s novinami
  "DEN ZEMĚ" 1. - 5. třídy - výtvarné aktivity
 

2.B - výrobky z přírodních materiálů

  "BYLINKY PRO TRÁVNÍK"

  V rámci letošních oslav jsme také vyhlásili akci Bylinky pro Trávník:
 

  Na co se letos ještě můžete těšit ?

 
 • Na  fotografickou  a literární soutěž

 • Na výstavu prací dětí: Vyznání Zemi ( připravujeme na květen)

 • Zapojíme se již tradičně do akce „ Ukliďme svět “ 24.4.2012  (přihlášené třídy)

  Další připravované aktivity a soutěže ke Dni Země 2012  budeme průběžně doplňovat!