CELOŠKOLNÍ PROJEKT "DEN STROMŮ" - 2009/10

  AKUTÁLNĚ :

 

Vážení rodiče,
   Naše škola pořádá již 2. ročník "Pochodu přerovským luhem". Pojďte s námi s dětmi do jarní přírody. Na trase pochodu pro Vás budou připraveny stanoviště s úkoly, na kterých si můžete prakticky ověřit a vyzkoušet si, co všechno víte o lese. Vítáni jsou i babičky a dědečkové
a sourozenci.
   Rádi bychom Vás současně touto cestou požádali o spolupráci na této akci. Pokud máte možnost věnovat pro děti jakoukoli drobnost (sladkosti, drobné odměny apod.), budeme velmi rádi. Můžete přispět i finančním darem, který bude využit na zajištění celé akce, nebo upéct nějakou dobrotu. Všechny dárky budou využity a děti je v cíli určitě uvítají. Pokud se rozhodnete nám jakýmkoliv způsobem pomoci, obracejte se, prosím, na svého třídního učitele.
    Předem děkujeme a těšíme se na Vás při procházce jarním lesem.

  POCHOD PŘEROVSKÝM LUHEM :
 

V rámci projektu se  uskutečnil „ Pochod přerovským luhem". Jde o cestu CHKO Žebračka, spojenou s úkoly, které budou připraveny na trase.  Předem děkujeme všem, kteří nám budou ochotni s realizací pochodu (věnovat ceny pro děti, pomáhat na trase apod.) - termín pochodu: sobota 17. 04. 2010.

 

Půjde o cestu CHKO Žebračkou, spojenou s úkoly, které budou připraveny na trase. Tohoto pochodu se mohou zúčastnit všichni žáci naší školy pouze s následujícím omezením:
Žáci 1. a 2. tříd se pochodu mohou zúčastnit pouze s doprovodem rodičů.
Žáci 3.-5. tříd i  žáci 6. – 9. tříd se pochodu mohou zúčastnit pouze s písemným svolením rodičů. Tito žáci absolvují pochod ve skupině o počtu 3 -5 osob.
Celá trasa bude vyznačena a na startu dostanete  mapku.

Pochod bude zakončen nejpozději ve 12,15 hod. v Michalově.

Všichni účastníci pochodu obdrží účastnický list. A možná i malé překvapení...

 
  STROM ŠKOLY V PARKU MICHALOV

 

"Strom školy" pomohli zasadit v Městském parku Michalov účastníci "Pochodu přerovským luhem" ve školním roce 2008/09. Na náš Platan javorolistý přispěli všichni žáci školy. Doufáme, že se stromu bude dařit a že se pro děti stane připomínkou jejich školních let...Tady se podívejte, jak se našemu stromu v parku daří...

   
  - fotky ze sázení stromu - říjen 2008 - od p. uč. Vaculíkové: 1.část   2.část  
  "DEN STROMŮ V PARKU MICHALOV":

 

Žáci 8. tříd s matematickým a praktickým zaměřením se zúčastnili komentované procházky parkem Michalov, kterou ke Dni stromů pořádala stanice ORNIS Přerov.

 

- fotky od p. uč. Vaculíkové

   
 PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z DOTACE MŠMT PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU.