OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“

 

NAVRCHOLU.cz

 

Projekt : ZŠ Trávník Přerov - šablony OPVVV I.

Registrační číslo projektu: CZ. 02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001335

Doba realizace: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019

Výše částky schválené podpory: 1 757 002,00 Kč.

Škola v rámci realizace projektu průběžně čerpá finanční prostředky na realizaci níže  uvedených šablon:

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

II/1.2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ    

II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze)   

II/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin varianty: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring)  

II/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 32 hodin       

II/2.4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 56 hodin (varianty: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring)              

II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

II/2.9 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (varianty: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze)           

II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ                                                                                       

II/3.1    Čtenářský klub pro žáky ZŠ

II/3.2    Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

II/3.3    Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

II/4.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ                                                     

"Projekt: ZŠ Trávník Přerov - šablony OPVVV I. je spolufinancován EU."