8. třídy - KURZY A POBYTY PRO DĚTI :

  SLUŇÁKOV - pobytový ekologicko vzdělávací program pro žáky 8. ročníků         

 

Biocentrum ekologických aktivit města Olomouce

Sluňákov, Horka nad Moravou

Akce se uskutečňuje za finanční spoluúčasti Magistrátu Města Přerov

Výukový program probíhá pod vedením zkušených lektorů s přírodovědným a pedagogickým vzděláním a na bezpečnost dohlíží učitelé naší školy. Žáci budou poznávat a sžívat se s přírodou mezinárodně uznávaného mokřadu Litovelské Pomoraví, zabývat se globálními problémy, hrát simulační hry, zpracovávat projekt na dané téma a vymýšlet způsoby jak čelit ekologickým problémům.
 Nezúčastní – li se žák tohoto programu, bude chodit po tuto dobu do školy a řídit se rozvrhem třídy, do které byl přiřazen.

 

fotografie z pobytu 2016/17

 

fotografie z pobytu 2015/16

 

fotografie z pobytu 2013/14

 

fotografie z pobytu 2012/13

 

fotografie z pobytu 2011/12

 

fotografie z pobytu 2010/11

 

fotografie z pobytu 2009/10

 

fotografie z pobytu 2008/09

  fotografie z pobytu 2008/09
 

fotografie z pobytu 2007/08

 

 

NAVRCHOLU.cz