ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019:

 
ŠKOLNÍ ROK 2018/2019:
     • začátek školního roku - pondělí 03. 09. 2018
     • konec 1. pololetí - čtvrtek  31. 01. 2019
     • konec 2. pololetí  - pátek  28. 06. 2019

PRÁZDNINY:  
     • podzimní prázdniny - pondělí  29. 10. 2018 a úterý 30. 10. 2018  
     • vánoční prázdniny  - sobota  22. 12. 2018 - středa 02. 01. 2019
     • výuka po vánočních prázdninách  - čtvrtek 03. 01. 2019  
     • pololetní prázdniny  - pátek 01. 02. 2019
     • jarní prázdniny  - pondělí 18. 02. 2019 – neděle 24. 02. 2019
     • velikonoční prázdniny - čtvrtek 18. 04. 2019 (pátek 19. 04. 2019 a pondělí 22. 04. 2019 jsou státními svátky)  
     • hlavní prázdniny  - sobota 29. 06. 2019 – neděle 01. 09. 2019

 Osobní konzultace (informace o prospěchu a chování žáka) 
     •  08. 11. 2018 (všechny třídy)
     •  17. 01. 2019 (6. - 9. třídy)
     •  
16. 04. 2019 (všechny třídy)

 
      •• Upozorňujeme zákonné zástupce, že mají možnost konzultovat vzdělávací
        a výchovné záležitosti svých dětí kromě stanovených konzultací také individuálně,
        a to vždy po předchozí telefonické domluvě každý den kromě čtvrtka.


 Třídní schůzky  (informace třídních důvěrníků SPŠ, důležité informace třídních učitelů...)  
     •  13. 09. 2018 (všechny třídy)
     •  17. 01. 2019 (1. - 5. třídy)
     •  
30. 05. 2019 (všechny třídy)

 Schůzky třídních důvěrníků
     •  13. 09. 2018
     •  17. 01. 2019
     •  30. 05. 2019

 PORADY  
     • Klasifikační porady   
       •• čtvrtletní pedagogická rada  upřesníme
       •• pololetní pedagogická rada  upřesníme
       •• třičtvrtletní pedagogická rada upřesníme
 
      •• závěrečná pedagogická rada  upřesníme
     • Provozní porady čtvrtky (dle potřeby)


 Přijímací zkoušky:  
     •  podání přihlášky    - termíny upřesníme
     •  talentové zkoušky  - termíny upřesníme
     •  přijímací zkoušky  - termíny upřesníme