KONTAKTY:

  ADRESA ŠKOLY

Základní škola Přerov, Trávník 27
Trávník 27
Přerov 
750 02

  TELEFON - pevná linka

581 275 911

  TELEFON - mobil

+ 420 723 935 975
   FAX 581 275 944
  E-MAIL info@zstravnik.cz
  ID DATOVÉ SCHRÁNKY ymjv3xa
  ŘEDITELKA ŠKOLY Mgr.Kamila Burianová, burianova@zstravnik.cz, tel.:581 275 912
  KANCELÁŘ ŠKOLY Monika Vavroušová, info@zstravnik.cz, tel.:581 275 911
  EKONOMKA ŠKOLY Helena Smětalová, smetalova@zstravnik.cz, tel.:581 275 914
  ŠKOLNÍ JÍDELNA 581 204 085 , www.zssprerov.cz/travnik-27/
  ŠKOLNÍ DRUŽINA 581 275 948
   UČITELÉ ŠKOLY kontakty na jednotlivé učitele školy najdete zde
   WEBMASTER Mgr. Dagmar Vaculíková, vaculikova@zstravnik.cz
   Facebook jediný oficiální profil školy

 VEDENÍ ŠKOLY

  Burianová Kamila, Mgr., ředitelka školy burianova@zstravnik.cz   581 275 912
  Gotthardt Peter, Mgr., zástupce ředitelky školy gotthardt@zstravnik.cz   581 275 913
  Pokorná Marta, Mgr., zástupkyně ředitelky školy pokorna@zstravnik.cz   581 275 913

 ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

  Vedoucí pracoviště a výchovný poradce:
Mrázková Marcela, Mgr.
mrazkova@zstravnik.cz   581 275 937
  Školní speciální pedagog:
Geryková Pavlína, Mgr.

 

gerykova@zstravnik.cz   581 275 941
  Školní speciální pedagog:
Hadašová Monika, Mgr.

 

hadasova@zstravnik.cz   581 275 941
  Školní metodik prevence:
Škrobálek Martin, Mgr.

 

skrobalek@zstravnik.cz   581 275 930
  Asistent školního metodika prevence:
Kratochvílová Jana, Mgr.

 

kratochvilova@zstravnik.cz   581 275 920
  Asistent školního metodika prevence:
Riedlová Kateřina
, Mgr.

 

riedlova@zstravnik.cz   581 275 941
  Koordinátor kyberšikany a bezpečného chování na internetu:
Škrobálek Martin, Mgr.
skrobalek@zstravnik.cz   581 275 930
  Asistent výchovného poradce:
Válková Simona Mgr.
valkova@zstravnik.cz   581 275 920
  Logopedický asistent:
Keč Bergová Irena, Mgr.
kec.bergova@zstravnik.cz   581 275 920

 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - KOORDINÁTOR

  Bouchalová Dagmar, Mgr.

 

bouchalova@zstravnik.cz   581 275 933
  Mikešová Jana, Mgr. mikesova@zstravnik.cz   581 275 940

 ICT SPRÁVCE

  Vaculíková Dagmar, Mgr. vaculikova@zstravnik.cz   581 275 938