GDPR:

 

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Dne 25.5.2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Nová právní úprava zavádí institut pověřence. Pověřencem pro naši základní školu je Ing. Renata Lounová.

Ing. Renata Lounová
Magistrát města Přerova 
Bratrská 709/34
750 11 Přerov

Tel.: 581 268 135

Mob.: 728 377 766

E-mail: poverenec@prerov.eu

 

  PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů ve formátu *.pdf

  FACEBOOK A SOCIÁLNÍ SÍTĚ:

 

Dle novelizovaného Zákona na ochranu osobních údajů se nesmí uživatel, bez souhlasu zákonných zástupců, registrovat v sociálních sítích do dovršení věkové hranice 15 let. Z tohoto důvodu žáci nebudou mít možnost se přihlašovat k těmto službám na půdě školy. Učivo věnované problematice sociálních sítí jim bude odborně odprezentováno bez možnosti praktického odzkoušení. Za registraci a pohyb na  sociálních sítích před dovršením hranice 15 let plně odpovídají zákonní zástupci žáka.

 
 

NAVRCHOLU.cz