FOTOGRAFIE Z EXKURZÍ, VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ, BESED, PŘEDNÁŠEK apod.:

   2014/15:

 

Barokní Olomouc - 8.A
18.06.2015

   2013/14:

 

EXKURZE DO POLSKA (OSWIETIM – AUSCHWITZ / KRAKOW)
09. 05. 2014

 

EKOLOGICKÝ POBYT 8.B NA SLUŇÁKOVĚ
28. - 30. 04. 2014

   2012/13:

 

Projekt "Na správné cestě" - 8. - 9. třídy
30.01.2013, firmy SSI Schäfer a Bircher Hranice, SPŠ Hranice

 

VÝSTAVA PRACÍ MLADÉHO HISTORIKA
prosinec 2012 (fotky pro školní zpravodaj Samoseto)

 

Projekt "72 hodin"
říjen 2012

   2011/12:

 

CHORVATSKO - ozdravný pobyt
- fotky od Denisy L.

 

CHORVATSKO - ozdravný pobyt
- fotky od p. uč. Gotthardta

 

VÝSTAVKA PRACÍ MLADÉHO HISTORIKA
Ve středu  1. 2. 2012 uspořádali ve Školním klubu žáci 9. tříd, kteří navštěvují povinně volitelný předmět Mladý historik, malou výstavku svých prací. V rámci pololetního projektu měli vytvořit historickou maketu. Svého úkolu se zhostili většinou zodpovědně, o čemž svědčila chvála z úst hojných návštěvníků výstavy z řad žáků 1. i 2. stupně a jejich vyučujících. Zhlédnout mohli předměty a modely připomínající historii lidstva od pravěku a středověku až po moderní dějiny. Kdo na naši časově omezenou výstavu přijít nemohl, má možnost si ji prohlédnout alespoň prostřednictvím fotografií.

  ČLOVĚK A JEHO SVĚT, 5.B
VÝUKOVÝ PROGRAM "PLAZI" BIOS Přerov, 20.10.2011

   2010/11:

  PŘÍRODOPIS, 9. C
Muzeum Komenského v Přerově,mineralogická sbírka, únor 2011
  SEMINÁŘ Z PŘÍRODNÍCH VĚD, 8. TŘÍDY
vzdělávací program ORNISu "BODLINKA", únor 2011
  PŘÍRODOPIS, 7.TŘÍDY
vzdělávací program BIOSu "PLAZI A OBOJŽIVELNÍCI", únor 2011
  SEMINÁŘ Z PŘÍRODNÍCH VĚD, 9. TŘÍDY
vzdělávací program BIOS, 09. 12. 2010
  SEMINÁŘ Z PŘÍRODNÍCH VĚD, 8.TŘÍDY
vzdělávací program na stanici ORNIS, 08. 11. 2010
  PŘÍRODOPIS, 7.TŘÍDY
Výstava hub, Klub Teplo Přerov, 17. 09. 2010

   2009/10:

 
VÍDEŇ - poznávací zájezd pro žáky 8. tříd
- fotky od p. uč. Vaculíkové 1. část   2.část

- fotky od Pavla z 8.B
 
CHORVATSKO - ozdravný pobyt
- fotky od p. vych. Šedivé
 
NAVRCHOLU.cz