Získali jsme pro naši školní zahradu plaketu a certifikaci Přírodní zahrady.

 

Jde  o velmi významné ocenění pro naši školu za postupnou obnovu školní zahrady prostřednictvím  realizace grantových programů a následné využití zahrady pro výuku environmentální výchovy.
Naše škola se tedy může pochlubit jedinou školní Přírodní certifikovanou přírodní zahradou v Olomouckém kraji.
Velkou zvláštností je, že zahrada získala certifikaci i když je umístěna v sídlištní panelové zástavbě. I v našem městě můžete najít místo, kde je příroda v rovnováze s aktivitami člověka (v našem případě dětí naší školy). Plaketu si můžete prohlédnout zde.
 

Jaká kritéria a podmínky musí splňovat taková přírodní zahrada?

KRITÉRIA PŘÍRODNÍ ZAHRADY

Základní kritéria (musí být splněna všechna):
* nepoužívat pesticidy
* nepoužívat lehce rozpustná minerální hnojiva
* nepoužívat rašelinu k úpravě a obohacování půdy

Prvky přírodní zahrady (musí být dosaženo minimálně 5 *)
** živý plot z planých keřů
** přirozená louka, prvky louky
** ponechání divokých porostů
** divoký koutek
** mimořádná stanoviště (vlhká nebo suchá)
** listnaté stromy
** květiny a kvetoucí trvalky

Obhospodařování a užitková zahrada (musí být dosaženo minimálně 5 *)
** kompost
** “domečky“ pro zvířecí pomocníky
** využití dešťové vody
** užívání k přírodě šetrných materiálů a postupů
** mulčování
** zeleninové záhony a bylinky
** ovocná zahrada a bobulové keře
** smíšená kultura/střídání plodin/zelené hnojení
 

 

A jak jsme dopadli my? Naše hodnocení najdete v certifikátu zde.

Pokud vás toto téma zaujalo a chcete mít doma také přírodní zahradu informace a inspiraci najdete zde:

http://www.veronica.cz/?id=465
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_zahrada

Nebo na našem školním webu v sekci enviro.