ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA - DŮLEŽITÉ INFORMACE A VSTUP DO SYSTÉMU

  PODMÍNKY K POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY PRO UŽIVATELE „ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE“ A „ŽÁK“ 
VE WEBOVÉ APLIKACI SYSTÉMU BAKALÁŘI
(PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU)
 
  Od školního roku 2017/2018 se na naší škole zavádí systém elektronické žákovské knížky pro všechny žáky 1. až 9. ročníku.
   

1)     Hlavní výhody elektronické žákovské knížky

·        Elektronická žákovská knížka (dále jen EŽK) je systém, který umožňuje 24 hodin denně získávat informace o studiu Vašeho dítěte prostřednictvím sítě Internet.

·        Přístup k vlastním datům v EŽK mají díky zabezpečenému přístupu přes originální uživatelské jméno a heslo zároveň i žáci. Mohou si tak udržovat přehled o všech známkách z jednotlivých předmětů.

·        Máte okamžitý přehled o klasifikaci, docházce a změnách rozvrhu.

2)     Zabezpečení aplikace

Pro EŽK na naší škole je použit systém Bakaláři. Každý žák a rodič má své originální uživatelské jméno a heslo, pomocí kterého získá informace pouze o sobě // o svém synovi/dceři.

3)     Přístup k elektronické žákovské knížce

·        Zákonným zástupcům budou originální přístupové údaje předány v září 2016 na třídních schůzkách. Noví žáci a jejich zákonní zástupci obdrží kódy při nástupu do naší školy.

·        Žáci své originální údaje obdrží od třídního učitele.

·        Před vstupem do systému je nutné seznámit se s podmínkami a návodem k používání EŽK.

·        Vstup do systému je přes www.zstravnik.cz z odkazu ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA v hlavním menu webu (budete přesměrování na stránku s podrobnými pokyny a proklikem na samotnou EŽK).

·        Na úvodní stránce EŽK je pro přihlášení potřeba zadat své přístupové jméno, heslo a dále postupovat dle návodu pro uživatele.

·        Přístupové údaje si pečlivě uschovejte. Z důvodu zachování bezpečnosti tyto údaje není možné uživatelem změnit. V případě ztráty přístupových údajů je nutné zažádat o nové
a vyzvednout je osobně u zástupce ředitelky školy.

4)     Povinnosti zákonných zástupců

Povinností zákoných zástupců je pravidelně sledovat informace, které škola poskytuje prostřednictvím internetového informačního systému, žákovských knížek nebo jiných písemných sdělení“.

5)     Upozorňujeme

·        Osobní údaje dítěte, jeho známky, výchovná opatření, rozvrh a jiné údaje, které rodič získá v EŽK, patří k citlivým osobním údajům, ke kterým mají přístup pouze zákonní zástupci žáka a žák.

·        V případě předání přístupových údajů jiným osobám nebude dodržen zákon o ochraně osobních údajů.

V Přerově, 1. 9. 2017                                              Mgr. Kamila Burianová, ředitelka školy

    Připomínáme, že EŽK již platí pro všechny žáky školy.
   
   

Bakaláři (EŽK) mají aplikaci pro mobilní zařízení s OS Android, IOS i Windows Phone - tyto aplikace slouží hlavně jako informační, neposkytují všechny funkce systému a nenahrazují webovou aplikaci - pouze ji doplňují. Aplikace najdete v Google Play, iTunes nebo Microsoft Store.

     
   
   

ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA - VSTUP DO SYSTÉMU

   
   
   
   
   
   

NAVRCHOLU.cz