27.12.2018

 

FOTKY Z MIKULÁŠSKÝCH HRÁTEK ŠKOLNÍ DRUŽINY

K Mikuláši neodmyslitelně patří i odpolední Mikulášské hrátky ve školní družině. fotky z těch letošních najdete tady.
x


 

13.12.2018

 

MĚLI JSME DEN BEZ MOBILŮ

Včera 12.12. se na naší škole uskutečnil DEN BEZ MOBILŮ.
Žáci si vyzkoušeli, že to jde zvládnout a umí využít přestávky lépe, ať už k přípravě na další vyučovací hodinu, povídáním nebo hraním her.
Chtěla bych poděkovat Vám rodičům, kteří jste nám vyjádřili podporu a pochválit všechny žáky školy, kterým se podařilo dodržet nastavená pravidla, a během celého dne ve škole nepoužili mobilní telefon.  Mrzelo nás však chování těch, kteří akci nerespektovali a chovali se až provokativně. Bylo jich sice opravdu malinko, ale i tak to zamrzí.
Byli bychom rádi, kdyby i nadále používání mobilních telefonů žáci omezili nebo nejlépe úplně odstranili ze života školy.


 

05.12.2018

 

BYL U NÁS MIKULÁŠ SE SVÝM DOPROVODEM

Ani letos na nás Mikuláš nezapomněl a se svým andělsko-pekelným doprovodem přinesl našim dětem na 1. stupni malý dáreček. Na fotkách se můžete přesvědčit, že o zábavu dnes nebyla nouze. Fotogalerii najdete tady.
x


 

03.12.2018
 

PROJEKT ERASMUS+ "IT'S TIME TO CARE" ZAČAL PROJEKTOVÝM SETKÁNÍM

K naší škole patří mezinárodní projekty neodmyslitelně již od roku 2005, kdy jsme se poprvé zapojili do projektu Socrates. Od té doby máme za sebou práci v dalších čtyřech projektech Socrates, Comenius a Erasmus+, z toho v projektu "It's Time to Help" jsme byli hlavními koordinátory a za tento projekt jsme získali "Pečeť kvality Erasmus+". Od září 2018 na tento úspěšný projekt navazujeme jeho pokračováním pod názvem "IT'S TIME TO CARE!". Kromě jedné změny máme i stejné partnerské školy a projekt opět koordinujeme. V minulém týdnu se na naší škole konalo první projektové setkání partnerských škol. Všechno o našem projektu, o tématech, na kterých budeme pracovat, o našich partnerech a samozřejmě i fotky z jednotlivých setkání najdete na webu ITTC na adrese www.zstravnik.cz/ittc.
x


 

03.12.2018

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K SOUTĚŽI TSMPr VE SBĚRU PAPÍRU

Ve sběrném dvoře se množí případy, kdy je odevzdávána lepenka/ kartonový materiál  ve velkém množství. V rámci soutěže sběru papíru na školách není možné likvidovat ve sběrném dvoře firemní odpad. V takovémto případě nebudou moci TSMPr zahrnout takto odevzdaný materiál do soutěže a bude vyplacena výkupní cena za odevzdaný papír/lepenku.
x


 

28.10.2018

 

FOTOGRAFIE Z AKCE ŠD "PODZIMNÍ HRÁTKY NA ZAHRADĚ"

Školní družina spolu s Ekotýmem připravila ve středu 24. 10. 2018 pro všechny děti a rodiče "Podzimní hrátky na školní zahradě". Kromě vyřezávání dýní a jiných aktivit jsme také zasadili lípu ke 100. výročí vzniku Československa a do jejích kořenů ukryli vzkaz pro budoucí generace. Fotky si můžete prohlédnout tady.
x


 

28.10.2018

 

FOTOGRAFIE ZE SLAVNOSTNÍHO PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

Začátek školního roku byl díky prázdninové rekonstrukci budovy poněkud hektický a tak na fotky z prvního školního dne došlo teprve teď. Zavzpomínat si můžete tady.
x


 

28.10.2018


 

AKTUALIZACE

Aktuální akce školy (Fotogalerie)
x


 

28.10.2018


 

ZAJÍMAVÁ VÝUKA PŘÍRODOVĚDY NA 1. STUPNI

" V 5.A v přírodovědě jsme zkoumali, co umí elektrický proud pomocí stavebnice Boffin. Zpočátku jsme měli radost z rozsvícené žárovečky nebo roztočené vrtulky. Postupně jsme dokázali pomocí správně zapojených obvodů vyloudit i zvuky. Žáci byli stavebnicemi nadšeni..."celý článek a fotky najdete tady.
x


 

04.10.2018


 

INFORMACE O SBĚRU PAPÍRU

Technické služby města Přerova vyhlásily soutěž ve sběru papíru ZŠ a MŠ, do které se počítá odevzdaný papír
od 01. 10. 2018 do 30. 04. 2019. Odevzdaný starý papír bude započítáván do soutěže následovně:
Papír odevzdaný v rámci kontejnerového sběru u naší školy bude započítáván pouze ve prospěch celé ZŠ, ne jednotlivce. Tuto evidenci jednotlivců vyhodnotí škola sama v rámci školní soutěže ve sběru papíru v kategoriích nejlepší jednotlivec a nejlepší třída.
Papír odevzdaný ve sběrných dvorech TSMPr bude započítáván ve prospěch jednotlivce. TSMPr pak vyhlásí vítěze ve třech kategoriích – nejlepší ZŠ, nejlepší třída a nejlepší sběrač = žák.


 

24.09.2018


 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ – důležité informace pro rodiče

Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří již nenavštěvují naši školu a zúčastnili se školy v přírodě, aby si v kanceláři školy vyzvedli peníze – vratku ze zaplacené zálohy. Děkujeme.


 

24.09.2018


 

AKTUALIZACE

Zájmové kroužky (Vše o škole)
Školská rada (Dokumenty)
Školní řád (Dokumenty)


 

23.09.2018


 

AKTUALIZACE

weby tříd (E-learning)
weby vyučujících (E-learning)


 

15.09.2018


 

ZAJÍMAVÁ VÝUKA INFORMATIKY NA 1. STUPNI

"Se začátkem školního roku začala v naší škole opět výuka informatiky. Stejně jako v minulých letech i letos nabízíme dětem rozšířenou výuku informatiky, kterou zařazujeme už od čtvrtého ročníku. Díky spolupráci s vědecko-výzkumnou laboratoří Centra prevence rizikové virtuální komunikace Univerzity Palackého v Olomouci se děti letos ale mohou těšit na spoustu novinek..."celý článek a fotky najdete tady.
x


  

ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY S KOLOBĚŽKAMI A KOLY

Z důvodů zajištění bezpečnosti žáků platí ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY S KOLOBĚŽKAMI A KOLY a jejich odkládání v šatnách. Zákaz platí pro hlavní vchod i vchod z Kozlovské ulice.


  

GDPR

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), které nahradí dosavadní právní úpravu, tj. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Nová právní úprava zavádí institut pověřence. Pověřencem pro naši základní školu je Ing. Renata Lounová.


 

11.04.2018


  PROVOZ ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ JE OD 01. 04. 2018 ZAHÁJEN

Upozorňujeme všechny, že provoz školního hřiště je od 01.04.2018 opět zahájen.
Provozní doba:
duben, květen, červen, září, říjen:  pracovní dny = 16.15 hod. – 20.15 hod.; So,Ne, svátky = 13.00 hod. – 19.00 hod.; červenec, srpen:  vždy  10,00 hod. – 20,00 hod. Mimo provozní dobu je vstup na hřiště přísně zakázán! Návštěvní řád hřiště najdete zde.


 


  ZPRÁVY V ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE (EŽK)
Připomínáme všem rodičům a žákům, aby pravidelně kontrolovali EŽK, zejména nástěnku Komens -  výchovná poradkyně jejím prostřednictví rozesílá důležité informace pro rodiče i žáky, stejně tak tento systém využívají i třídní učitelky ke kontaktu s Vámi. Dále připomínáme, že Bakaláři (EŽK) mají aplikaci pro mobilní zařízení s OS Android, IOS i Windows Phone - tyto aplikace slouží hlavně jako informační, neposkytují všechny funkce systému a nenahrazují webovou aplikaci - pouze ji doplňují. Najdete je v Google Play, iTunes a Microsoft Store.

 

 

PŘIPOMÍNÁME UČITELŮM A ŽÁKŮM ADRESU PRO PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILU

Adresa pro přihlášení ke školní e-mailové schránce je login.microsoftonline.com (bez www).
x


 

  PŘIJĎTE SI PROHLÉDNOUT NAŠE ABSOLVENTSKÁ TABLA

Před čtrnácti lety se chtěli deváťáci rozloučit se svými třídními něčím neobvyklým - třídní ročenkou - a jako vedlejší produkt vznikla z nafocených fotek první absolventská tabla (tímto zdravíme absolventy 2003/2004). Z jednorázové akce se stala tradice, a tak se i letos na tabla můžete přijít podívat do naší "školní galerie" u hlavního vchodu školy (u šaten). Tabla budou vystavena celý školní rok až do června, kdy začnou budoucí absolventi pracovat na nových.


 

 
  ZÍSKALI JSME OCENĚNÍ "PEČEŤ KVALITY ERASMUS+ 2016"

Naše škola získala v rámci ČR významné ocenění PEČEŤ KVALITY Erasmus+ školní vzdělávání 2016 za realizaci projektu "It´s Time to Help!". 

Projekt navázal na naši dlouhodobou práci v mezinárodním programu„ Ekoškola.“ Propojil napříč Evropou 6 aktivních Ekoškol. Do realizace projektu se v naší škole zapojil projektový tým učitelů a členů Ekotýmu. Naše dvouletá intenzivní práce byla završena úspěchem v soutěži projektů, do které se mohly zapojit školy, které v letech 2014-16 realizovaly projekty strategického partnerství v rámci evropského programu Erasmus+ školní vzdělávání. Celkem bylo podáno 1 600 žádostí a schváleno k realizaci 468 projektů. 

Pečeť kvality Erasmus+ byla letos předávána poprvé a v naší kategorii KA2 - Strategické partnerství ji získaly pouze dva projekty....více informací a fotografie najdete zde.


 

 

NAŠE ŠKOLA ZÍSKALA TŘETÍ MEZINÁRODNÍ TITUL „EKOŠKOLA“

Tento titul byl naší škole udělen na základě auditu, který na naší škole proběhl v měsíci květnu. Slavnostní předávání se uskutečnilo ve středu 15. 06. 2016 v Senátu Parlamentu ČR. Toto prestižní ocenění jsme si převzali v reprezentačním sále Valdštejnského paláce. Fotografie z předávání si můžete prohlédnout zde.
Oceněním za naši práci je nejen certifikát a právo užívat zelenou vlajku Ekoškoly na další 4 roky, ale také prestiž naší školy v národním i mezinárodním měřítku v oblasti environmentální výchovy a vzděláváni. V rámci dlouhodobých zkušeností se zapojením do mezinárodního programu Ekoškola jsme koordinovali v uplynulých dvou letech také mezinárodní projekt Erasmus + Comenius: It´s Time to Help a byli velmi úspěšní v čerpání dalších grantových prostředků pro realizaci projektových aktivit naší školy.


   PROJEKT E-TWINNING NA NAŠÍ ŠKOLE
Naše škola je již třetím rokem zapojena do e-Twinningu (mezinárodní spolupráce mezi školami) - aktualizované podrobnosti o projektu najdete zde.
x


 


  OBHÁJILI  A ZÍSKALI JSME TITUL ZELENÁ ŠKOLA OLOMOUCKÉHO KRAJE
Obhájili  a získali jsme pro naši školu titul Zelená škola Olomouckého kraje.Tento titul může naše škola používat do června 2016.Jsme rádi, že se naše dlouhodobá koncepce environmentální výchovy společně s dalšími aktivitami stala již nedílnou součástí každodenního života školy.
V letošním školním roce se škola stala mezinárodním koordinátorem projektu Erasmus+: Comenius. Pokud chcete o projektu vědět více, podívejte se na náš projektový web:


 


  NOVÝ ODKAZ - PRIMÁRNÍ PREVENCE
V sekci "DŮLEŽITÉ" najdete nový odkaz "primární prevence".Naleznete zde přehled o plánovaných a realizovaných preventivních aktivitách pro naše žáky a základní informace o nejčastějších úskalích, která číhají na děti včetně odkazů, kde je možné získat podrobnější informace. Odkaz na web najdete i zde.


 


  NOVÝ ODKAZ ZTRÁTY A NÁLEZY
V sekci Důležité máme nový odkaz - "ztráty a nálezy". Najdete v něm fotografie některých věcí, které děti zapomněly ve škole a dosud se o ně nepřihlásily.


 


  NOVÝ ODKAZ - PREVENCE KYBERŠIKANY
V sekci "DŮLEŽITÉ" najdete nový odkaz "prevence kyberšikany". Na samostatném webu, věnovanému této závažné tematice, vás budeme informovat o všem, co byste měli o tomto čím dál tím rozšířenějším problému vědět. Odkaz na web najdete i zde.