INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ, KTEŘÍ JSOU PŘIHLÁŠENI OD 25.5.2020 K OSOBNÍ ÚČASTI VE ŠKOLE

 

NAVRCHOLU.cz

 

 • Škola bude každý den otevřena od 07.40 hodin.
   

 • První den bude na přihlášené žáky čekat paní učitelka před školou:
                       - na žáky prvního až třetího ročníku a celé 4.B a 4.D před hlavním vchodem
                       - na žáky 4.A, 4.C a pátého ročníku před vchodem z Kozlovské ulice.
   

 • Žáci musí odevzdat čestné prohlášení (zde) s podpisem zákonného zástupce před vstupem do budovy školy
  (jinak nemohou být vpuštěni).
   

 • Při vstupu do budovy školy bude vždy prováděna dezinfekce rukou.
   

 • Dopolední aktivity probíhají v prvním až čtvrtém ročníku do 12.00 hodin (první až třetí ročníky se v této době
  i odstravují, čtvrté ročníky jdou na oběd ve 12.00 hodin).
   

 • Dopolední aktivity v pátém ročníku jsou do 12.20 hodin a pak odchází žáci na oběd.
   

 • Odpolední aktivity jsou zajištěny pro přihlášené žáky prvních až třetích ročníků do 16.00 hodin a probíhají
  v kmenové třídě (popřípadě ve venkovních prostorách školy).
   

 • Prosíme všechny, kteří budou žáky vyzvedávat, aby nevstupovali do budovy školy a pro vyzvedávání použili venkovní zvonek a řídili se informacemi na panelu.
   

 • Budťe prosím trpěliví při vyzvedávání svých dětí a dodržujte bezpečnostní pokyny.
   

 • Žáci budou mít vždy přezůvky, čip, dvě roušky v sáčku, svačinu, dostatek pití (škola nezajišťuje pitný režim)
  a další pomůcky dle pokynů vyučujících.
   

 • Prosíme zákonné zástupce, aby vzhledem k bezpečnosti svých dětí, informovali školu v případě, že se jejich dítě výuky v daný den nebude účastnit.
   

 • Po celou dobu platí školní řád a bezpečnostní pravidla (zde).