ŽÁCI NAŠÍ ŠKOLY ZAZÁŘILI V MINIHÁZENÉ

 

NAVRCHOLU.cz


V letošním školním roce se žáci druhých, třetích a čtvrtých tříd zúčastnili Školní ligy v miniházené v Žeravicích. Liga byla tvořena celkem čtyřmi turnaji,po dvou v každém pololetí. Naši žáci soupeřili s družstvy ze základních škol z Přerova.

Závěrečného turnaje v Tenisové hale v Přerově se zúčastnila společně mladší i starší kategorie. Hráči si poměřili síly nejen v zápasech, ale starší kategorie i v disciplíně shot - out. Také se mohli zúčastnit připravených aktivit na stanovištích, kde si mohli vyzkoušet svou zdatnost a obratnost nejen s míčem. Tyto aktivity si mohli také vyzkoušet i nehrající žáci odpoledne v rámci činnosti školní družiny.

Naše družstvo bylo sestaveno z vybraných žáků z 2., 3. a 4. ročníku, kteří se pravidelně věnují házené v kroužku pod vedením paní učitelek ZŠ Trávník. Na školní ligu do Žeravic se děti vždy velmi těšily a pilně trénovaly.

Obě družstva ZŠ Trávník se umístila na 1. místě, jak v mladší, tak i ve starší kategorii. Naší škole jejich zásluhou přibyly do sbírky další dva poháry. Odnesli si také diplomy, věcné odměny a sladkosti. Ceny byly předány za asistence úspěšných hráček klubu DHK Zora z Olomouce.

Děti měly velkou radost z úspěchu a patří jim poděkování za vzornou reprezentaci školy. Věříme, že i v dalším školním roce budou naši žáci úspěšní a těšíme se na další spolupráci se Sportovním klubem házené v Žeravicích. Poděkování patří nejen paní Kateřině Bajerové, ale také všem organizátorům této velmi vydařené akce.

Mgr. Renata Skácelová, Mgr. Eva Sedláková