2. DEN BEZ MOBILŮ

 

NAVRCHOLU.cz

Vážení rodiče, milí žáci,

v prosinci jsme si u nás ve škole vyzkoušeli první Den bez mobilů. Většině žáků se podařilo dodržet nastavená pravidla
a během celého dne ve škole nepoužili mobilní telefon. Od té chvíle uplynula již nějaká doba a žáci i my učitelé jsme měli dostatek prostoru pro srovnávání. Těší nás, že se ze strany žáků i rodičů stále více množí dotazy, kdy si podobnou akci zopakujeme. Problematiku používání mobilních telefonů nebereme na lehkou váhu. Uvědomujeme si, že používání telefonů ovlivňuje nejen výkon dětí ve vyučovacích hodinách, ale také jejich sociální život ve škole a v neposlední řadě dětem hrozí riziko vzniku závislostí na mobilních telefonech či internetových službách, odborně zvaných nomofobie a netolismus.

Naše snaha žáky motivovat k omezení či úplnému nepoužívání mobilních telefonů ve škole tedy pokračuje a tímto vyhlašujeme
2. DEN BEZ MOBILŮ,
který proběhne ve středu 17. dubna 2019.

Znovu si vyzkoušíme, zda zvládneme po dobu jednoho vyučovacího dne nepoužívat mobilní telefony, nejen v hodinách, ale i o přestávkách, ve frontě na oběd, v jídelně. Ráno při příchodu do školy tedy děti telefon vypnou a zapnou ho až při jejich odchodu. Pokud nastane opravdu naléhavá situace, kdy bude nutné telefon použít, domluví se s vyučujícími. Věříme, že během akce budou všichni táhnout za jeden provaz, vždyť nám jde o společný cíl – cítit se ve škole dobře! Děkujeme!

Tým pedagogů ZŠ Trávník